ביטוח חיים מאפשר לנו לחיות באחריות.

ביטוח חיים למקרה מוות מאפשר לרכוש פוליסות מותאמות במיוחד המספקות מענה ביטוחי בהתאם לצרכים השונים. קיימים שני סוגים של ביטוחי חיים: ביטוח בעל מרכיב חסכון כביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה פוליסות חסכון עם תוספת ביטוח חיים ,לעומת ביטוח ריסק טהור- ללא מרכיב החיסכון.

שומרים על עתיד המשפחה והילדים - באמצעות ביטוח חיים המעניק למוטבים הקבועים בחוק או בפוליסה סכום כסף שנקבע מראש על ידך כסכום חד פעמי או כקצבה חודשית.