ביטוח אובדן כושר עבודה מבטיח קבלת תשלום חודשי באם אינכם כשירים לעבודה בשל תאונה או מחלה. כשאנחנו בריאים ומלאי אנרגיה, לא נעים לחשוב על מצבים כאלו, אבל זה עלול לקרות. ביטוח אובדן כושר עבודה ניתן לרכישה באופן עצמאי או באמצעות מקום העבודה. זהו סוג של השקעה לטווח ארוך המבטיחה את פרנסתכם ואת רווחת המשפחה.

חשוב להיוועץ בצוות המומחים של ברק פיננסים לפני רכישת הפוליסה כדי לבחור את הביטוח המתאים ביותר מבחינת משך הזמן שלאחריו מתקבל הפיצוי, לבחון האם הפיצוי יתקזז עם הפיצוי שביטוח לאומי ישלם, להחליט האם לרכוש ביטוח בפרמיה משתנה או בפרמיה קבועה והאם יש צורך באובדן כושר עבודה, גם אם יש כבר קרן פנסיה.