קבלת משכנתא לצורך רכישת דירה או בית היא, עבור רובנו, העסקה הגדולה של חיינו, וביטוח משכנתאהינו חלק בלתי נפרד מהעסקה.
ביטוח משכנתא כולל שני רכיבים: ביטוח חיים למקבל המשכנתא בגובה סכום המשכנתא וכיסוי למבנהמפני נזקי שריפה, הצפה וכיו"ב (ביטוח דירה).