השלמה לכיסויי קרן הפנסיה המאפשרת לכם ולמשפחתכם לקבל פיצוי כספי במקרה של משבר רפואי, פיננסי או אירוע ביטוחי אחר. זוהי סדרת כסויים נוספים לקרן הפנסיה הניתנת להשלמה באמצעות התאמה של פוליסת ביטוח אישית.