כאשר מדברים על ביטוח סיעודי, אנו חושבים על קשישים הזקוקים לתמיכה וסיוע בחיי היומיום אך ככל שתוחלת החיים עולה, עולה גם הסיכוי שלנו להגיע ביום מן הימים למצב סיעודי. מבחינה סטטיסטית אחד מכל שלושה אנשים מעל לגיל 65, עתיד להימצא במצב סיעודי,זמני או קבוע.

ביטוח סיעודי מיועד לצעירים כמבוגרים, מטרתו להקנות לכם הגנה כלכלית ושקט נפשי. אדם סיעודי אינו יכול לבצע בכוחות עצמו פעולות פשוטות ונזקק לעזרה או להשגחה במוסד רפואי או בבית. מדובר בהוצאה כלכלית גבוהה שאינה כלולה בסל הבריאות.

חשוב להבטיח שאם נקלע למצב בו לא נוכל לתפקד עדיין נוכל לעמוד בנטל הכלכלי והבריאותי באמצעות כיסוי ביטוחי. 
ההיצע גדול וחשוב לבחון לעומק כל הצעה. ישנן חברות המגבילות את תוקף הביטוח ומשך זמן הפיצויים,ישנו הבדל בהתייחסות להחרגות רפואיות וכמובן, קיים הבדל בגובה התשלום החודשי הנגבה מן המבוטח.