זה עלול לקרות לכל אחד מאתנו בכל זמן או מקום. בין אם בעבודה, בבית, בחופשת סקי או על שפת הים, בפעילות ספורט או בעת טיול פארק.תאונות קורות. נקודה.

במקרה של תאונה, ללא ביטוח מתאים, נידרש להוציא סכומי כסף גבוהים לציוד רפואי, טיפולים, בדיקות, נסיעות לטיפולים ועוד.

ביטוח תאונות אישיות מעניק סכום כסף מידי המסייע לנפגעים ולבני משפחתם להתמודד עם ההוצאות הכספיות הנלוות לתאונה.