השקעה מסורתית מתבצעת לרוב באמצעות שלושה סוגי נכסים: מניות, אגרות חוב ומזומן.
על מנת להקטין את התלות בתנודתיות של שווקי המניות ואגרות החוב, אנו מציעים ללקוחותינומגוון מכשירי השקעה מתקדמים והשקעות אלטרנטיביות המייצרות תשואה יציבה ללא קשר לביצועי שוק המניות.
השקעות לדוגמא: קרנות נדל"ן, קרנות הלוואה, קרנות השקעה בביטוח ופנסיה.