השקעה מסורתית מתבצעת לרוב באמצעות שלושה סוגי נכסים: מניות, אגרות חוב ומזומן.
על מנת להקטין את התלות בתנודתיות של שווקי המניות ואגרות החוב, אנו מציעים ללקוחותינו מגוון מכשירי השקעה מתקדמים והשקעות אלטרנטיביות המייצרות תשואה יציבה ללא קשר לביצועי שוק המניות.
השקעות לדוגמא: השקעות נדל"ן באמצעות נדלהון, קרנות השקעה בביטוח ופנסיה והשקעה בחברות הזנק.