לפעמים, ישנם מצבים בהם מצטבר לנו סכום כסף אך איננו בטוחים שאנו יודעים מהי הדרך המתאימה ביותר להשקעה שתניב את התשואה האופטימלית.

אחת האפשרויות היא ניהול תיק השקעות במגוון מסלולים ומכשירים פיננסים, כדי להתאימם לצרכי הלקוחות השונים, האופי שלהם, רמת הסיכון וטווח הזמן בו הם נזקקים לכסף שנחסך.