תוכנית חיסכון גמישה תעניק לחוסכים יתרונות בניהול חיסכון לטווחי זמן שונים ולכל מטרה. בפוליסת החיסכון תוכלו לבחור מסלולי השקעה ברמות סיכון שונות.

באפשרותכם להחליט על גובה הסכום, אופן התשלום: חד-פעמי, חודשי קבוע או שילוב של השניים, איך ומתי לשנות או למשוך את ההשקעה, יתרון נוסף הוא דחיית תשלום המס עד למועד תום תקופת החיסכון.