קופות הגמל מעניקות את היתרונות בניהול חיסכון, באמצעות מבחר מסלולי השקעה המותאמים לכל חוסך ולכל צורך. זוהי תוכנית חיסכון לטווח ארוך או בינוני שנועדה לצבירת כספים שניתן יהיה למשוך בזמן עתידי. קופת גמל היא שם כולל לקבוצת מוצרים לחסכון פנסיוני לטווח זמן ארוך או מוגדר מראש.

קופות הגמל מאופיינות בניהול השקעות בתחומים שונים. המגוון בשוק רחב ומבלבל. מאחר וקופת גמל היא לרוב מכשיר חסכון לטווח ארוך, על החוסך לבחור קופה שתבטיח לו את השקט הנפשי לאורך זמן ותעניק לו תשואה מקסימלית עתידית.

אנו בונים ללקוחות שלנו מסלולים המאפשרים התאמה אישית ואפשרות לפיזור השקעה רחב.