קרן פנסיה הינה מכשיר חיסכון, שמטרתו לייצר הכנסה חודשית קבועה לזמן פרישה ומקנההגנות ביטוחיות למקרה נכות (אובדן כושר עבודה) ומוות (פנסיית שארים).
קרנות הפנסיה יודעות להמיר סכום כסף שנצבר בהן במשך כל תקופת החיסכון לקצבה חודשית.